Company Logo


Bierzmowanie młodzieży z parafii

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285

  • Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w ciągu jednego roku szkolnego i obejmuje młodzież klas VIII szkoły podstawowej.
  • Rodzice zapisują kandydata do bierzmowania na początku roku szkolnego we wrześniu. Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania, nie ma przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Najlepiej gdyby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie mogą tego zadania pełnić rodzice bierzmowanego.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.