Bierzmowanie osób spoza parafii

 • Drukuj

 

Obecnie nie jest udzielany sakrament bierzmowania dorosłym w katedrze wrocławskiej.

 

I sposób przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

 

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania dorosłym spoza Wrocławia w katedrze wrocławskiej z dnia 15.12.2017r. 

 

1. Od dnia 1.01.2018 roku, w trosce o godne przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania, zostaje zmieniona dotychczasowa comiesięczna praktyka udzielania sakramentu bierzmowania w katedrze wrocławskiej.

2. Sakrament bierzmowania będzie udzielany o godz. 17.00 w katedrze wrocławskiej w pierwszy poniedziałek: marca, czerwca, września, grudnia każdego roku.

3. Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić tylko mieszkańcy Archidiecezji Wrocławskiej, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają warunki określone w kan.889 KPK oraz są przygotowani i zgłoszeni przez proboszcza parafii aktualnego miejsca zamieszkania (kan.890 KPK)

4. Indywidualne przygotowanie kandydata przez proboszcza powinno opierać się na Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego przygotowania do sakramentu bierzmowania z dnia 06.04.2017 roku.

5. Zgłoszenie kandydata wraz z całą dokumentacją (akt chrztu, prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania i zaświadczenie o odbyciu przygotowania, uzupełniona karta do bierzmowania, zaświadczenie świadka bierzmowania) dokonuje proboszcz miejsca zamieszkania w KANCELARII PARAFII KATEDRALNEJ osobiście lub listownie do dnia 20 miesiąca poprzedzającego wyznaczoną datę sakramentu bierzmowania.

6. Świadkiem bierzmowania może być zgodnie z kan. 893 KPK ten, kto wypełnia warunki określone w KPK 874 oraz rozumie swoje zadanie wedle kan. 892 KPK

7. Kandydat zgłasza się w dniu bierzmowania do katedry wrocławskiej w godzinach od 16.00 – 16.30, przedstawiając dowód tożsamości oraz potwierdzenie spowiedzi  (kan. 889 KPK) i odbiera zaświadczenie pozwalające przystąpić do sakramentu bierzmowania.

8. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu bierzmowania można odebrać po zakończonej Mszy świętej w kancelarii parafii katedralnej, składając ofiarę w wysokości 10 zł na cele administracyjne. Informacja o bierzmowaniu zostaje przekazana do parafii chrztu poszczególnego wiernego (kan. 895 KPK).       

9. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniem z dnia 15 stycznia 2013 r. o utworzeniu Centralnego Ośrodka Przygotowań Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej, dorośli z terenu samego Wrocławia powinni swoje przygotowanie odbywać w tymże Ośrodku i  przyjąć sakrament bierzmowania w terminie tam wyznaczonym. 

 

Wzory dokumentów potrzebne do zgłoszenia 

 • skrócony akt chrztu 
 • Karta do bierzmowania - WZÓR
 • Prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania w Katedrze i zaświadczenie o odbyciu przygotowania (może być na drugiej stronie karty do bierzmowania) - WZÓR
 • Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przez kadydata do bierzmowania - WZÓR 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II sposób przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

CENTRUM DUSZPASTERSKIE ARCHDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ, UL. KATEDRALNA 4.

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013 r. Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania do bierzmowania odbywają się raz w tygodniu przez okres około 14 tygodni w niedzielę od godz. 18.00.

  Kurs kończy się sakramentem bierzmowania, o ile kandydat nie ma przeszkód do godziwego przyjęcia tego sakramentu. W innym przypadku kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie.

  Dodatkowym i obowiązkowym elementem przygotowań jest udział w dniu skupienia podczas trwania kursu.

  ·        Czas trwania jednego spotkania: ok. 2,5 h,

  ·        Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających ukończone minimum 19 lat i po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

  ·        Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza (poniżej),

  ·        zapisie decyduje kolejność zgłoszenia - ilość miejsc ograniczona,

  ·        Potrzebne dokumenty, które należy dostarczyć na pierwsze spotkanie:

  o   - akt chrztu świętego z parafii, w której odbył się chrzest,

  o   - skierowanie na kurs z parafii aktualnego miejsca zamieszkania,

  o   - opłatę za udział w wysokości 50 zł,

  o   - zaświadczenie dla świadka bierzmowania (do pobrania poniżej - można dostarczyć w trakcie trwania kursu).

SZCZEGÓŁOWIE INFORMACJE NA STRONIE:  WIĘCEJ