Company Logo


Bierzmowanie osób spoza parafii

1. Sakrament bierzmowania dla osób z innych parafii Archidiecezji Wrocławskiej jest udzielany w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w Katedrze. W czasie wakacji (lipiec  - sierpień) nie będzie bierzmowania.  

2. Sakrament ten jest udzielany tylko tym wiernym naszej Archidiecezji, którzy zostali do tego sakramentu przygotowani w swoich parafiach, przez swoich duszpasterzy. Mieszkańcy Wrocławia od 2013 roku mają obowiązek takie przygotowanie odbyć w CENTRALNYM OŚRODKU PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ (patrz niżej)

3. Kandydat do przyjęcia sakramentu powinien zgłosić się w Katedrze (przy bocznym wejściu) w dniu bierzmowania (poniedziałek) między godz. 16:00 - 16.30, aby dokonać rejestracji.

4. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić tylko osoba, która:

a) posiada odpowiedni i opieczętowany druk (wypełniony i wystawiony przez Proboszcza parafii, w której miało miejsce przygotowanie do bierzmowania). Na odwrocie dokumentu musi znajdować się informacja z podpisem i pieczęcią parafii o tym, że kandydat został przygotowany do przyjęcia sakramentu,

b) okaże aktualne świadectwo chrztu.

c) przystąpiła wcześniej do sakramentu pokuty (należy okzać potwierdzenie)

d) okaże poświadczenie z Parafii świadka o tym, że może on pełnić tę funkcję,

e) zarejestrowała się w Katedrze (poniedziałek godz. 16:00 - 16.30, przy bocznym wejściu),

f) nie ma przeszkód kanonicznych uniemożliwiających przyjęcie sakramentu bierzmowania - np. do bierzmowania nie mogą przystąpić osoby zamieszkujące z sobą bez ślubu sakramentalnego, także te będące jedynie w związku cywilnym.

 

Kandydat zgłaszający się do rejestracji powinien dostarczyć dokumenty wystawione przez Proboszcza własnej Parafii:

(w czasie drukowania należy zaznaczyć "druk w orginalnym rozmiarze" lub odznaczyć w ustawieniach "dopasuj do strony")

 • skrócony akt chrztu 
 • Karta do bierzmowania - WZÓR
 • Prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania w Katedrze i zaświadczenie o odbyciu przygotowania (może być na drugiej stronie karty do bierzmowania) - WZÓR
 • Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przez kadydata do bierzmowania - WZÓR 

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013 r. Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania odbywają się raz w tygodniu przez okres 12 tygodni, w niedzielę o godz. 19.00.
 • Dodatkowym i obowiązkowym elementem przygotowania jest udział w dniu skupienia podczas trwania kursu.
 • Spotkania odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, we Wrocławiu
 • Czas trwania jednego spotkania: ok. 2 h,
 • Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających min. 19 lat (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej),
 • Potrzebne dokumenty (Akt Chrztu św. oraz SKIEROWANIE na przygotowanie od ks. Proboszcza parafii zamieszkania) i opłatę za udział w wysokości 50zł należy dostarczyć na spotkanie. Prosimy nie dzwonić.
 • Termin rozpoczęcia następnego kursu: 1.10.2017 r - ośrodek centralny, ul. Katedralna 4 lub 17.10.2017 r. - oo. Dominikanie, pl. Dominikański 2

Aby do sakramentu dojrzałości przystąpić, oprócz ukończenia przygotowania, potrzebna jest zgoda dla bierzmowanego od proboszcza parafii zamieszkania (POBIERZ TUTAJ) oraz przedstawienie świadka do bierzmowania (ZAŚWIADCZENIE DLA ŚWIADKA - POBIERZ)

 WIĘCEJ  

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.